skip to Main Content
0702-62 40 96 michael@olsgard.se

Byggnadsvård

Byggnadsvård handlar om kunskap om material, kännedom om form och val av hantverksmässiga metoder. Material väljs med hänsyn till husets ursprungliga kvaliteter så att byggnadens karaktär och arkitektoniska uttryck bevaras.

Eftersom företaget befinner sig i Hälsingland har jag förmånen att arbeta i de praktfulla hälsingegårdarna, varav en del är klassade som världsarv. Jag arbetar också ofta i kyrkor med renovering och nytillverkning av kyrkoinventarier såsom kyrkbänkar, dörrar och kyrkfönster.

Har du en byggnad som kräver en snickare med byggnadsvård som specialitet? Kontakta mig så pratar vi mera.

Back To Top